logo             
Yin – Yang
The Wave and Axis
Integration of Movemen
t
  Crown
for training in the
 water carrier's walk
   

Hebrew

Home >> Hebrew

עצמותיך חזקות – ככל שהפעילות שלך דינמית ומתמודדת עם אתגרים הדורשים חוזק

עצמותיך אמינות
ככל שיציבת השלד שלך עומדת בעומס משקלך בתואי יעיל.

עצמותיך מאורגנות נכון לפי כוונת הבריאה ככל שתנועותיך טבעיות ומפעילות את כל חלקי גופך בקואורדינציה הרמונית.

דרך תכנית "כל עצמותי" ניתן ללמוד בתהליכי תנועה פשוטים וקולעים, תוך בטיחות ורגישות

לחזק את מסת העצם ולשקם את האופטימיזם הביולוגי שבשלד אמין

*        לרענן הליכה קפיצית הממריצה את בניית העצם

*        לשכלל יציבה זקופה העומסת משקל ביעילות

*        לפתח את תושיית שיקום שיווי המשקל

*        לקדם את הבטחון וההעזה התנועתית

על התכנית
הליכה דינמית וקפיצית היא המניע הטבעי לחיזוק העצם. צעידה ריתמית מלאת חיים מחדירה את זרימת הדם, נושא המזון והחמצן, אל תוך הרקמה המוצקה של העצם ומספקת את חומר הבנייה לצמיחה של תאים חדשים.

קואורדינציה הרמונית של התנועה ביציבה מאופסת היטב, חיונית לעמידה בלחץ הקפיצי של ההליכה הדינמית והיא הקוד הטבעי להמרצת חיזוק העצם.

מחקרי השוואה הראו שנשים באפריקה הנושאות משא על ראשן בהליכה ריתמית ללא מאמץ, מועדות הרבה פחות לשבירת עצמות (1:100) מנשים במערב, למרות שצפיפות העצם באפריקה ירודה מזו שבמערב.

תכנית כל עצמותי מתייחסת למרכיב התפקודי של המיומנות התנועתית המעורב בעמידות העצם, ומציעה סדרת תהליכי תנועה לשכלול הקואורדינציה הגופנית. ההדגשה היא על עיצוב יציבה עומסת משקל המסוגלת לעמוד בבטחה בפעימות כוח קפיציות, העשויות לעורר את חיזוק העצם וגמישותה.

התכנית מבוססת על גישת ד"ר פלדנקרייז לחינוך מחודש של הרגלי התנועה.

עקרון מנחה בתהליכי הלמידה הוא תיאום אינטגרציה הרמונית בין כל חלקי הגוף בתפקוד, כאיפיון מרכזי של אורגניזם הפועל כהלכה. היכולת העצמית לשכלול איכות התנועה מושגת דרך התנסות הדרגתית באופציות לא מנוצלות.

מתכונות התנועה בתכנית לקוחות ממודלים קדמונים של התנעה בטבע, שיעילותם הוכחה דרך מיליוני שנות ברירת אבולוציה.

השיקול העליון בתכנית הוא המחויבות לבטיחות של כל פרט והרגישות לקצב ההתקדמות האישי לכל אדם.

התכנית משתמשת באמצעים פשוטים לפיתוח התנגדות מבוקרת ללחץ, כמו: הדיפת קיר, רצועת בד כריתמה, משקולות ועוד.

מדידות אובייקטיביות ממוחשבות על צפיפות העצם של משתתפי התכנית הראו במקרים רבים (עיין מדידות) שיפור משמעותי.

הגדלת האמון בשלד משרה הלך רוח של אופטימיזם ביולוגי, המקדם את הנכונות להפעיל את הפוטנציאל האישי של התנועה ולהנות ממנה.

About        About Ruthy        Contact